Postup získání indických víz

Indické vízum lze získat buď v klasické formě vízového štítku vylepovaného do cestovního dokladu příslušným zastupitelským úřadem Indie nebo za určitých podmínek formou elektronického víza (tzv. e-VISA) obdrženého emailem.

Pro zjednodušení vynecháme podmínky, které jsou automaticky splněny tím, že do Indie cestujete s námí, např. účel cesty je turistika, přílet letadlem do Delhi atd. Pro kompletn9 informace navštivte stránku ministerstva zahraničí

Příklad vyplněného formuláře pro získání indické e-VISA naleznete zde 

e-Visa

Podmínky pro získání:

 1. e-VISA lze udělit pouze v případě, že jeho držitel cestuje do Indie na svůj vlastní cestovní pas, jehož platnost neskončí dříve než 6 měsíců po příletu do Indie a který má alespoň 2 strany v pase volné.
 2. e-VISA lze využít pouze v případě, že jeho držitel bude mít s sebou při příletu do Indie zpáteční letenku pro cestu z Indie nebo jízdenku pro další cestu z Indie a také dostatečné množství finančních prostředků pro pobyt v Indii.
 3. O e-VISA musí cestující požádat minimálně 4 dny před cestou do Indie a maximálně 120 dnů před cestou.
 4. Platnost e-VISA začíná běžet dnem udělení na hraničním přechodu a trvá 60 dní. Prodloužení platnosti e-VISA ani změna na jiný typ víza nebo účel pobytu nejsou možné.
 5. e-VISA za účelem turistiky (e-Tourist visa) nebo obchodu (e-Business visa) lze udělit ke 2 vstupům do Indie a e-VISA za účelem zdravotním (e-Medical visa) ke 3 vstupů do Indie. Držitel takového víza tak může kdykoli během platnosti víza Indii opustit (např. do Nepálu) a opět se do ní vrátit na stejné vízum.
 6. e-VISA lze obdržet pouze 2x v témže kalendářním roce.
 7. e-VISA neopravňuje k cestování do oblastí s omezeným vstupem (Restricted Areas, Protected Areas nebo Cantonment Areas).
 8. Cestující je povinen strpět sejmutí biometrických prvků při příletu nebo při odjezdu z Indie spočívající v sejmutí otisků prstů, vyfotografování cestujícího a v učinění podpisu.
 9. e-VISA nelze vydat, pokud cestující cestuje do Indie na diplomatický pas (Diplomatic Passport), služební pas (Service Passport) nebo úřední pas (Official Passport).
 10. O e-VISA nesmí žádat osoba, která má nebo měla státní občanství Pákistánu, nebo jejíž alespoň jeden z rodičů je nebo byl občanem Pákistánu. Taková osoba musí žádat o klasické vízum na zastupitelském úřadu Indie (viz níže část B).
 11. Po příjezdu do Indie je držitel e-VISA víza povinen se jím na požádání prokázat příslušným představitelům policie a dalších bezpečnostních složek, při ubytování v hotelu nebo při odbavení na letišti.
 12. Cestující může s sebou do Indie přivézt svůj mobilní telefon, nesmí ale přivézt satelitní telefon.

Postup pro získání

 1. Touto cestou lze žádat o  vízum pro krátkodobou (do 60 dnů) turistickou, obchodní nebo zdravotní cestu do Indie. Žádost o elektronické  vízum se v angličtině vyplňuje prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html.  Rozhodnutí obdrží žadatel e-mailem do 72 hodin. Žádost vyplňujte bez diakritiky, tj. bez háčků a čárek.
 2. Po vyplnění žádosti je třeba uploadovat do systému čtvercovou fotografii cestujícího, a to ve formátu jpg nebo jpeg, a to s minimálními rozměry 350 (šířka) x 350 (výška) pixelů, přičemž velikost fotografie musí mít minimálně 10 KB a maximálně 1 MB. Fotografie musí zobrazovat celou tvář cestujícího z čelního pohledu, musí mít bílé pozadí a nesmí mít orámování.
 3. Dále je třeba uploadovat také sken datové stránky pasu, tj. té strany pasu, na které je fotografie cestujícího. Soubor s fotografií musí být ve formátu pdf a musí mít velikost minimálně 10 KB a maximálně 300 KB.
 4. Součástí žádosti je platba vízového poplatku ve výši 80,- USD zvýšeného o bankovní poplatek (ve výši až 2,5 % vízového poplatku). Poplatek se hradí přes internet výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo MASTERCARD. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní platbu, je třeba zkontrolovat, zda držitel karty má povoleny mezinárodní platby kartou přes internet a v jaké výši. Nepodaří-li se třikrát platbu kartou uskutečnit, systém žádost zablokuje a je třeba ji celou zadat znovu. Nemáte-li kartu k dispozici nebo systém danou kartu neakceptuje, lze platbu uskutečnit kdykoli později na na webové stránce uvedené výše v sekci Verify Payment / Pay Visa Fee, ale nejpozději 4 dny před plánovaným příjezdem do Indie.
 5. Pokud z nějakého důvodu nemůžete pokračovat ve vyplňování žádosti, lze ji jednoduše uložit, systém vydá kód, na základě kterého lze později pokračovat v procesu podání žádosti, a to na webové stránce https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Complete Partially.
 6. Nejpozději do 72 hodin po úspěšném zadání vízové žádosti přijde na zadanou e-mailovou adresu e-mail, jehož název začíná slovy „Status regarding“, kterým je žadateli oznámeno rozhodnutí o žádosti. Je-li v kolonce „Application Status“ uvedeno „Rejected“, znamená to, že žadatel elektronické vízum neobdrží a že musí žádat o klasické vízum v papírové podobě na velvyslanectví Indie (viz níže část B). Je-li v kolonce „Application Status“ uvedeno „Granted“, znamená to, že žadatel získal tzv. ETA (Electronic Travel Authorization), tj. elektronickou cestovní autorizaci, na základě které může přicestovat do Indie a získat na hraničním přechodu elektronické vízum.
 7. E-mail s informací o udělení elektronického víza je třeba vytisknout na samostatný papír formátu A4 ještě před odletem do Indie a předložit u odbavení na letišti. Po příletu do Indie se tento e-mail spolu s pasem a příjezdovou kartou předkládá pasové kontrole na letišti. nebo v přístavu.
 8. V e-mailu je uvedeno, že cestující je povinen si před zahájením cesty ověřit, zda elektronická cestovní autorizace ETA nadále platí. Toto ověření se provádí na webové stránce https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html  v rubrice Visa Statu. Stejným způsobem si může ověřit právo cestujícího odletět do Indie bez klasického víza vytištěného v pasu také pracovník letecké společnosti, který cestujícího odbavuje na letišti  před odletem do Indie.

Klasické indické vízum

Postup pro získání

 1. Žádost o klasické indické vízum se vyplňuje také prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in. Po otevření této stránky se klikne na šedý nadpis „Apply online“ umístěný úplně vlevo dole v rubrice „VISA APPLYING PROCESS“. Otevře se nová webová stránka,  na které lze již začít vyplňovat samotnou vízovou žádost. Po dokončení všech kroků se žádost vytiskne a spolu s cestovním dokladem doručí na příslušný zastupitelský úřad Indie k vyřízení.
 2. Pro Českou republiku je příslušným zastupitelským úřadem pouze Velvyslanectví Indické republiky v Praze (viz http://eoiprague.in/). Vízovou žádost tam lze podat v pracovních dnech v době mezi 09.30 a 12.00 hod. a vyřízení žádosti trvá asi 7 dní.
 3. Obdržet klasické indické vízum na indickém hraničním přechodu nebo po příletu do Indie není možné.
 4. Osoba, přijíždějící do Indie na vízum, může pobývat na indickém území pouze po dobu stanovenou vízem.
 5. Pokud žadatel o vízum plánuje v průběhu pobytu v Indii vycestovat ze země a opět se do ní vrátit, musí na tento fakt upozornit indické velvyslanectví vystavující vízum, náležitě své cesty zdokumentovat (letenky, vouchery apod.) a požádat o vyznačení možnosti dvou, případně tří nebo neomezeného počtu  (multiple) vstupů do Indie do cestovního dokladu.
 6. Prodlužování víz, udělování povolení k pobytu a vydávání nových víz (do nově vystavených cestovních dokladů v případě skončení platnosti, ztráty či odcizení dosavadního cestovního dokladu) provádějí cizinecké úřady, tzv. F.R.R.O. (tj. „Foreigners Regional Registration Office“) v Dillí (Level I–II, East Block VIII, Sector I, R.K. Puram, New Delhi Tel: 26175286, 26711074 – budova se nachází v blízkosti hotelu Hyatt – úřední hodiny: 9.30–13.30 a 14:00–16.00. O víkendech a svátcích je zavřeno.), Mumbai, Kolkatě a Chennai. V hlavních městech všech ostatních indických svazových států nebo území tyto činnosti provádějí policejní ředitelství (Police Commissioner’s Office) a v některých krajských městech (District City) příslušní zplnomocnění policejní důstojníci ve funkci „Senior Superintendent of Police“ nebo „Superintendent of Police“.
 7. K prodloužení platnosti víza je nutno si nejdříve opatřit povolení (Letter of Permission) z Ministerstva vnitra Indie (Ministry of Home Affairs) se sídlem Lok Nayak Bhavan, Khan Market (tel.: -91-11-2469-3334, 2461-2543, 2461-7649).

 

zdroj: MZČR