CK iWalker

CK iWalker má uzavřenou pojistku proti úpadku na rok 2019/2020 s Českou podnikatelskou pojišťovnou.